Акт технічного стану майна зразок заповнення

01.07.2014

У нас вы можете скачать акт технічного стану майна зразок заповнення в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Відповідно до договірних зобов'язань результати виконання певних видів робіт, обстежень або оглядів підтверджуються офіційно-оформленими документами. Одним з підсумкових документів при викон. Акт технического состояния [относительно списания имущества в системе Министерства чрезвычайных ситуаций Украины]. ЛІГА:ЗАКОН Шаблон от   Категорія. N з/п. Найменування техніки, майна (індекс, N креслення). Код номенклатури. Одиниця виміру. Типовые документы, Документ: Акт технічного огляду автомобіля. Акт технічного огляду автомобіля. раздел Акти / Акты. Оцените документ  Акт технічного огляду автомобіля Акт технического осмотра автомобиля. Скачать Акт технічного огляду автомобіля бесплатно. Акт. Технічного огляду автомобіля.  2. Оцінка стану системи випуску відпрацьованих газів: _ _3. Оцінка герметичності системи змащення двигуна й агрегатів трансмісії (візуально): _4. Оцінка герметичності системи охолодження (візуально). 4) акти технічного стану майна, затверджені головою суду; 5) відомості про наявність обтяжень майна, що пропонується списати; 6) експертний висновок про технічний стан комп'ютерної техніки; 7) акти на списання, затверджені головою суду.  Об'єкт перевірки технічного стану: засоби електронно-обчислювальної техніки та периферійних пристроїв, надані замовником згідно зі зведеною специфікацією. Мета: Надати інформацію про технічний стан засобів ЕОТ. Дата: р. _. В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей. Зразок бланку (форма шаблону) Акту технічного стану: Образец бланка (форма шаблона) Акта технического состояния: Додаток 9 до Порядку списання військового майна в Національній гвардії України (пункт 1 розділу III).  Пояснення щодо оформлення акта технічного стану. 1. Акт технічного стану призначений для оформлення встановленого технічного стану, потреби в ремонті та списанні озброєння і техніки, що обліковуються за номерами і технічним станом. 2. Акт складається комісією військової частини у трьох примірниках в разі. АКТ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ Механічного транспортного засобу для автомобільного спорту (для отримання технічного паспорту ФАУ) Комісією у складі. (посада, прізвище, ім'я по батькові голови та членів комісії). в присутності. (прізвище, ім'я, по батькові власника механічного транспортного засобу або представника підприємства). проведено огляд технічного стану. (найменування механічного транспортного засобу, марка, модель, рік випуску (виготовлення). номер шасі (кузова). Правила заповнення. Тривалість відпусток. Довідники податкових пільг.  Поясненя щодо оформлення акта технічного стану військового майна. 1. Акт технічного стану військового майна (далі - акт) призначений для оформлення встановлення технічного стану військового майна, що обліковується за номерами і технічним станом.  3. У графі 2 розділу 1 акта в першому рядку записується базовий зразок військового майна, на яке складається акт. У наступних рядках записуються його комплектуючі вироби, які обліковуються за номерами (двигуни, агрегати, гармати, пускові установки, кулемети, радіоелектронні приймально-передавальні пристрої тощо), і технічна документація. 7. У розділі 5 акта вказуються якісний (технічний) стан військового майна (результати проведених іспитів, лабораторних аналізів), найменування, номер і дата документа, який засвідчує відповідність продукції умовам договору. При вибірковій перевірці військового майна, крім того, вказуються її підстава (стандарт, технічні умови, договір і тощо) та порядок відбору продукції для перевірки. 8. У графі 6 вказується первинна вартість матеріальних засобів за одиницю виміру. Під час приймання матеріальних засобів від підприємств-постачальників.  Потім ці описи передаються до бухгалтерії для заповнення згідно з даними бухобліку в кількісному і сумарному вираженні. Форма 4 (акт приймання). Приклад заповнення акту виконаних робіт. Форма акту виконаних робіт word, excel. Шаблон акту виконаних робіт завантажити.  Шаблон акту виконання технічних умов завантажити. Акт виконання скритих робіт.  Акт прийому-передачі до договору оренди нерухомого майна. Акт прийому-передачі до договору суборенди. Акт прийому-передачі документації із землеустрою. 2) акти технічного стану майна, яке пропонується до списання; 3) акт на списання майна. Типові форми та порядок складання таких документів затверджено наказом Головного управління Держказначейства і Держкомстату від р. № /70  Зі зразком заповнення Акту про списання автотранспортних засобів (Типова форма № ОЗ-4 (бюджет)) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Консультації". ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник Управління освіти (посада керівника суб'єкта господарювання) _____ Андрейченко С. А.____ (підпис) (ініціали та прізвище) «06» липня р. М. П. Акт приймання передачі майна зазначається за такими ознаками: Зазначається номер акту. Вказується число і дата його складання Такий акт складається, щоб ПП виконував ті обов’язки в.  Категорія. Зразки резюме. Діловий лист.