Акт перевірки стану охорони праці

04.07.2014

У нас вы можете скачать акт перевірки стану охорони праці в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

занесення виявлених за результатами перевірок порушень до актів перевірок стану охорони праці та в приписи щодо усунення виявлених порушень; контроль за виконанням заходів, які пов’язані з усуненням порушень за актами перевірок та приписами; розробку організаційно-технічних заходів щодо попередження аварій, нещасних випадків і професійних захворювань, які пов’язані з експлуатацією та ремонтом об’єктів підвищеної небезпеки. - Акт перевірки стану охорони праці згідно додатків 1 і 2, (в ПТНЗ і школах-інтернатах акт складає спеціаліст з охорони праці разом з головою профспілки, на кращий заклад освіти районних і міських відділів освіти - спеціаліст з охорони праці разом з головою профспілки; - Подання на конкурс підписується керівником і головою профспілки; - Всі документи повинні бути зібрані в папку з назвою навчального закладу і прізвищем керівника, головою профспілки і спеціаліста з охорони праці та адресою. Підсумки огляду-конкурсу будуть підведені обласною комісією. Кращі матеріали будуть направлені на Всеукра. Одними з органів, уповноважених здійснювати перевірки суб'єктів господарювання в. 5. Управлінню по нагляду в металургійній промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду (Андрєев С.А.) — подати протягом тижня відділу нормативно-правових актів Головного управління охорони праці Комітету (Лесенко Г.Г.) відповідні матеріали для включення Порядку до державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого Інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці. 6. Головному управлінню охорони праці забезпечити подання до редакції журналу "Охорона праці" для опублікування цього Порядку.  За результатами проведених робіт, визначених п. , складається протокол перевірки стану безпеки. Размер: Kb.; Наявність і виконання заходів, передбачених колдоговором, угодою про охорону праці (акти). Акт перевірки стану охорони праці. Акт-дозвіл на проведення занять у спортивній залі. Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України. Закон України "Про охорону праці". Положення про службу охорони праці.  Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Наказ "Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Вступний інструктаж з питань охорони праці для працівників. АКТ перевірки стану охорони праці. у монтажній дільниці № 1 ТОВ «МЕРКУРІЙ» (найменування підприємства, структурного підрозділу, цеху).  провела перевірку стану охорони праці на монтажній дільниці № 1 (об’єкт № 1), під час якої встановила: № з/п Об’єкт перевірки Виявлені недоліки, зауваження. 1 Технічний стан обладнання, конструкцій, будівель, споруд – заточувальний верстат (інв. № 46) експлуатується без захисного кожуха та підручників; – пульт керування кран-балки (інв. № ) не підвішений на металевому тросику; – відсутня вентиляція стаціонарного зварювального поста № 3. 2 Стан робочих місць, проходів та переходів задовільний. Перевірка стану пожежної безпеки. Голова комісії по охороні праці – Фесенко Валентина Миколаївна. Члени комісії – Курінська Тетяна Петрівна Лестуха Олександр Андрійович Акт перевірки ведення особових справ і трудових книжок. від р. Ми комісія, що нижче підписались, перевірили ведення особових справ і трудових книжок секретарем школи Котляр Н.М. В результаті перевірки виявлено добросовісне ставлення до своїх обов’язків секретаря школи Котляр Н.М. Особові справи та трудові книжки ведуться регулярно. Голова комісії по охороні праці: /В.М.Фесенко/ Члени: /Т.П.Курінська/ /О.А.Лестуха/ Акт. Результатом перевірки стану охорони праці є оцінка, що визначаєть-ся відповідно до нормативних вимог для кожного робочого місця. Оцін-ка може бути задовільною або незадовільною. Залежно від рівня перевірок результати контролю на підприємстві можна оформити у такий спосіб: z внести запис до Журналу оперативного контролю за станом охорони праці (див. Додаток 2); z оформити Протоколом5; z відобразити в Акті перевірки стану охорони праці (див. Додаток 3); z викласти у Службовій записці (див. Додаток 4). За результатом перевірки стану охорони праці службою охорони праці оформлюється Припис6. Нормативно-правові акти та проекти наказів з охорони праці, що повинні бути на підприємстві: 1. Програма (текст) вступного інструктажу з охорони праці та тексти інструктажу на робочих місцях. 2. Положення про систему управління охороною праці (СУОП), куди необхідно включити такі документи  Матеріали перевірки стану умов і безпеки праці комісією закладу освіти і затверджені заходи для усунення виявлених порушень. Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, що передбачені колективним договором. Перевіряти стан умов і безпеки праці, охорони довкілля на підприємствах, виконання відповідних програм, зобов'язань колективних договорів і угод, забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального й колективного захисту, змиваючими та знешкоджуючими засобами, газованою солоною водою, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком тощо і домагатися від роботодавців усунення наявних недоліків".  Для цього потрібно попередньо вивчити нормативно-правові акти з охорони праці, які містять вимоги з обраних для перевірки питань. Журнал перевірки стану техніки безпеки, контроль стану охорони праці, перевірка стану охорони праці на підприємстві, акт перевірки стану охорони праці на підприємстві, перевірка правил дотримання правил охорони праці, контроль стану техніки безпеки, Книга оперативного контролю за станом охорони праці Київ, Коломия, Конотоп, Коростень, Котовськ  Триступеневий контроль за охороною праці на підприємстві, триступеневий адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці на підприємстві, Журнал оперативного нагляду за станом охорони праці Нікополь, Ніжин, Нова.