Акт державного виконавця зразок

01.07.2014

У нас вы можете скачать акт державного виконавця зразок в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

У заяві про відкриття виконавчого провадження щодо виконання рішення про майнове стягнення стягувач має право просити державного виконавця накласти арешт на майно та кошти боржника та оголосити заборону на його відчуження. ЗРАЗОК ЗАЯВИ. Заява про ознайомлення. Документ. Заява про відкриття виконавчого провадження (зразок). Документ. Календар. «Квітень Зразок бланку (приклад шаблону) форми Акту про вилучення виконавчих проваджень для знищення. Образец бланка (пример шаблона) формы Акта об изъятии исполнительных производств для уничтожения. Додаток до Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями. (пункт 4 розділу ХІ). ЗАТВЕРДЖУЮ. Керівник органу державної. Керівник органу державної виконавчої служби при здійсненні контролю за діями державного виконавця під час виконання рішень, якщо вони суперечать вимогам Закону, вправі своєю постановою скасувати постанову, акт, інший процесуальний документ, винесений у виконавчому провадженні державним виконавцем, який йому безпосередньо підпорядкований, зобов'язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, передбаченому цим Законом.  Винагорода виплачується в розмірі, не більшому, ніж передбачено Інструкцією про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства. Шаблон акту виконання транспортних послуг завантажити. Акт виконання технічних умов, зразок акту виконання технічних умов бланк скачать. Зразок акту виконання технічних умов скачать. Шаблон акту виконання технічних умов завантажити. Акт виконання скритих робіт. Зразок акту виконання скритих робіт скачать. Шаблон акту виконання скритих робіт завантажити. Акт виконання робіт перевезення. Зразок акту виконання робіт перевезення скачать. Шаблон акту виконання робіт перевезення завантажити.  Акт прийому-передачі державного майна. Акт прийому-передачі до договору відповідального зберігання. Акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів. Выигранные дела. Образцы документов. Исковые заявления. Заявления.  Решение о присвоении почтового адреса земельному участку или Государственный акт на право пользование/собственности на земельный участок или Договор аренды. Документы необходимые для регистрации права собственности на машиноместо: Инвестиционный Контракт. У заяві про відкриття виконавчого провадження щодо виконання рішення про майнове стягнення стягувач має право просити державного виконавця накласти арешт на майно та кошти боржника та оголосити заборону на його відчуження. ЗРАЗОК ЗАЯВИ. Заява про ознайомлення. Документ. Заява про відкриття виконавчого провадження (зразок). Документ. Календар. «Квітень Зразок Апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції.  Виконання судових актів може здійснюватися із залученням державного судового виконавця або приватного судового виконавця. Невдоволення у зв’язку з неефективною роботою судових виконавців стало вже звичним. Відповідно до ст. «Про виконавче провадження і статус судових виконавців» рішення і дії (бездіяльність) судового виконавця можна оскаржити в адміністративному порядку, тобто в порядку підлеглості, або в судовому порядку. Попереднє звернення до вищих органів і до вищій посадовій особі в порядку підлеглості не перешкоджає подачі скарги до суду. Скарга на дії державного виконавця зразок - Визнати незаконною та скасувати Постанову державного виконавця про арешт майна боржника та оголошення заборони на. Складання акту приймання передачі виконаної роботи проводиться за наступними вимогами: Вказується номер такого акту, у котрому зазначається час і дату його складання, також місце. Постанови державного виконавця, а також інші документи виконавчого провадження (крім актів, що складаються за місцем проведення виконавчих дій) складаються за допомогою програмних засобів Єдиного реєстру. У випадку збоїв роботи системи Єдиного реєстру документи виконавчого провадження можуть виготовлятися без використання програмних засобів Єдиного реєстру, про що обов'язково зазначається в документі.  Державні виконавці в процесі виконання рішення можуть вилучати готівкові кошти у боржника в національній та іноземній валютах. Приймання державними виконавцями грошей не дозволяється. Размер: Mb.; України від 25 квітня року n /5, уводяться в дію з моменту прийняття змін до законодавства щодо інформаційно-технічного забезпечення виконавчого провадження, але не раніше ніж через шість місяців з моменту набрання чинності наказом Міністерства юстиції України від 25 квітня року n /5. Выигранные дела. Образцы документов. Исковые заявления. Заявления.  Решение о присвоении почтового адреса земельному участку или Государственный акт на право пользование/собственности на земельный участок или Договор аренды. Документы необходимые для регистрации права собственности на машиноместо: Инвестиционный Контракт.